Ghidul aplicantului _ Stiintescu 2.0

GHID DE FINANȚARE

Fondul Științescu Prahova

Ediția II – 2020

 

CUPRINS

 1. Ce este Fondul Știintescu?
 2. Ce oferim prin acest program de finanțare?
 3. Ce ne dorim prin acest fond?
 4. Cui ne adresam?
 5. Calendarul fondului
 6. Cum aplici?
 7. Evaluarea proiectelor și criterii de eligibilitate
 8. Costuri eligibile si neeligibile
 9. Modalitatea de plată
 10. Monitorizarea proiectelor

 

 1. Ce este Fondul Știintescu?

Știintescu este un fond de finanțare a proiectelor educaționale  prin care ne dorim să stârnim paiunea copiilor pentru științe, technologie, inginerie și matematică. Educația de tip STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) reprezintă o abordare interdisciplinară, ce pune accent pe tehnologie și inovare.

De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc. Credem că apropierea deliberată și “senină” a elevilor către aceste domenii, apropiere pe care vrem să o facilitam prin acest program, este un prim pas spre un viitor în care vrem să privim cu încredere.

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Brașov, Bacău, Țara Făgărașului, Oradea, Mureș, Odorheiu Secuiesc și Galați, prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

Programul este implementat în județul Prahova de Fundația Comunitară Prahova, în parteneriat cu Romanian-American Foundation și companii locale.

Căutăm proiecte creative, inovatoare și care să facă pasiunea voastră pentru materiile STEAM atractivă pentru elevi. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu interes științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

 

 1. Ce oferim prin acest program de finanțare?

 

Fundația Comunitară Prahova oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor.

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii, etc.)

Valoarea totală a fondurilor acordate prin program pentru proiecte desfășurate în județul Prahova  este de 100.000 lei, împărțiti astfel:

 • proiecte desfășurate în Blejoi: 46.000 lei
 • proiecte desfășurate în Prahova (alte comunități în afară de Blejoi)  este de 54.000 lei.

Pentru proiectele din Prahova (alte comunități în afară de Blejoi) : Valorea finanțării nerambursabile este de maxim 10.000 lei/ proiect, iar contribuția fiecărui aplicant trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Pentru proiectele din  Blejoi : Valorea finanțării nerambursabile este de maxim 7.000 lei/ proiect. 

 

Mentionam ca asteptarile in legatura cu numarul de beneficiari, impactul si sustenabilitatea proiectului vor fi direct proportionale cu suma solicitata per proiect.

 

 1. Ce ne dorim prin acest fond?

Vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarei generaţii de inovatori. Prahova poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

Prin Stiintescu finanțăm proiecte de valoare mică și medie, care fac știința atractivă pentru elevii claselelor 0 – XII.

Exemple de proiecte: 

 • Aplicații practice și experimente de științe.
 • Proiecte care utilizeaza materiale didactice și metode educaţionale inovatoare.
 • Proiecte educaționale de tip „peer learning” (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi).
 • Proiecte ce include evenimente care promovează educația pentru domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arta și matematică), precum: sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi.
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D, etc..
 • Activitati în colaborare elevi– studenți pe domeniile STEAM
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM
 • Proiecte ce include vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare.
 • Spații educaționale de tip hub, makerspace, club.

 

Proiectele finanțate vor avea în vedere creșterea atractivității educației STEAM. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au impact și utilitate socială, caracter aplicat, interdisciplinar, proiecte care demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, care pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe, și care au o strategie foarte bună de comunicare și diseminare (prin materiale video online, social media).

Științescu așteaptă orice idee de proiect, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Prahova către domeniile educației STEAM.

 1. Cui ne adresam?

Științescu așteaptă proiecte care să-i implice activ pe copii si tineri (clasele 0 – XII) în activități care să le trezească interesul pentru științe.

Activitățile se vor desfășura în perioada martie –august 2020.

La Fondul Știintescu pot aplica:

 • Organizații non-guvernamentale (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii),
 • Unitățile de învatamant,
 • Grupuri de inițiativă: profesor, elev, licean, student, masterand, doctorand, muzeograf, bibliotecar, cercetător, inventator, angajat într-o companie, free-lancer, sau pur și simplu părinte cu o idee de cum poți face ca pasiunea ta pentru științe să fie transmisă mai departe elevilor.

La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Prahova, prin diseminarea rezultatelor și promovarea avantajelor educației STEAM, în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.

 

 1. Calendarul fondului
Perioada scriere proiecte & consultanta FCPH 14.01 – 16.02.2020
Termen limita trimitere aplicatii 16.02.2020
Jurizare proiecte scrise 17 – 23.02.2020
Interviuri cu aplicantii 17 – 23.02.2020
Termen limita raspuns castigatori 24.02.2020
Perioada contractare si transfer fonduri 25 – 29.02.2020
Curs comunicare & management financiar 01.03 – 30.03.2020
Desfasurare activitati, vizite de monitorizare, StiintescuFEST 01.03 – 31.08.2020
Raportare finală către Fundația Comunitară Prahova 15.09.2020 


 1. Cum aplici?

Găsești pe site-ul www.prahova.stiintescu.ro cele 2 formulare standard: formularul de înscriere și formularul de buget. Le completezi și le trimiți la adresa bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro.

Toate documentele  completate vor fi trimise până la data de 16 februarie 2020.

Nota bene! În termen de maximum 48 de ore va fi trimis un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul în care nu vei primi acest e-mail, te rugăm să ne contactezi la telefon 0736.35.15.13 (Bianca Dăniță), pentru a verifica ce s-a întâmplat.

 

 1. Evaluarea proiectelor și criterii de eligibilitate

Selecția proiectelor primite se realizează în două etape.

În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Prahova va verifica formularele primite și va urmări dacă următoarele criterii au fost respectate:

Criterii de eligibilitate:

 • proiectul a fost trimis până la termenul limită stabilit, folosind formularele disponibile pe site-ul programului – www.prahova.stiintescu.ro;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru obiectivele lui Științescu;
 • adresează o nevoie reală, clar formulată;
 • suma solicitată se încadrează în limitele maxime precizate în Ghidul lui Științescu;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada indicată de Științescu.

 

Nu sunt eligibile pentru finanțare:

 • Proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program
 • Proiectele care nu includ toate informațiile solicitate in prezentul ghid, formularul de aplicatie și buget.
 • Nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceleași activități.

Proiectele care au îndeplinit criteriile de mai sus vor intra în a doua etapă de selecție, care va fi realizată de un juriu independent, format din cinci personae.

Cea de-a doua etapă de selecție va consta în evaluarea de către juriu a aplicațiilor scrise și câte un interviu cu aplicanții preselectați, pentru prezentarea activităților.

Comitetul de selecție (juriul) poate să solicite documente suplimentare care să justifice eligibilitatea aplicanților si/sau a proiectelor acestora.

Pentru proiectele finanțate se va încheia un contract care va include activitățile și rezultatele propuse de proiect, data de începere și de încheiere a acestor activități, suma cu care se va finanța proiectul, alte informații relevante.

 

Metodologie de selecție

 

Aplicatia trebuie sa atinga urmatoarele:

 1. Impact proiect:
 • Impactul proiectului pentru creșterea atractivității educației STEAM în rândul elevilor, incluzând: impactul asupra participanților direcți în echipele care realizează proiectele; impactul asupra participanților la activitățile din proiecte (de ex., demonstrații) și numărul lor;
 • Capacitatea proiectului de a genera bune practici care să fie adoptate de alți profesori sau elevi.
 • Durabilitatea rezultatelor proiectelor, posibilitatea de a fi replicate pe termen mediu, dincolo de perioada în care se beneficiază de finanțare.

 

 1. Concept si prezentare proiect
 • Există o justificare clară a nevoilor pentru care acest proiect a fost propus.
 • Proiectul produce o schimbare în dezvoltarea competenţelor/atitudinilor beneficiarilor vizați.
 • Proiectul trebuie să descrie clar obiectivele, rezultatele şi modul de implicare a profesorilor, elevilor, a altor participanți la proiect.
 • Existența unei strategii clare de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului.

 

 1. Capacitate de implementare a proiectului
 • Resursele puse la dispoziția proiectului (echipa de proiect, echipamente, materiale, resurse financiare, etc).

Grila de acordare a punctajului per proiect evaluat: 

CATEGORIE PUNCTAJ
Potențialul educațional 0-30
Calitatea tehnică 0-30
Claritatea prezentării 0-20
Echipa de management 0-20
TOTAL 0-100

Potentialul educaţional include: abordarea educaţională (metode, materiale, mod de învăţare-predare), strategii de motivare a elevilor, număr de elevi ca beneficiari, gradul de implicare a elevilor, creativitate, s.a.

Calitatea tehnică se referă la tema proiectului: actualitatea temei, legătura teoriei cu practica, interdisciplinaritate sau multidisciplinaritate, echipamente folosite, s.a.

Claritatea prezentării vizează formularul de aplicare: coerenţă şi logică, viziune realistă, exprimare clară a ceea ce se va face, completitudinea informaţiei, ş.a.

Echipa de management: expertiza în activitaţile care vor fi desfaşurate, poziţia şi realizările profesionale ale membrilor.

 

 1. Costuri eligibile si neeligibile

Costuri eligibile:

– Consumabile pentru echipamente: hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.

– Tipărire, multiplicare și distribuire de materiale educaționale;

– Producție de materiale didactice (include și materiale online, dezvoltare software, animații și materiale video);

– Achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente și materiale didactice;

– Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;

– Cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 15% din bugetul total al proiectului.

– Cheltuieli de transport/combustibil, masă.

– Cheltuieli legate de evenimente

– Cheltuieli de comunicare și promovare, ex.: design-ul și multiplicarea materialelor tipărite, dezvoltare și actualizare site, blog etc.

Nota bene: Cheltuielile pentru achiziția de echipamente şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

Costuri neeligibile:

– orice cheltuieli a caror necesitate nu este reflectată direct de activităţile desfaşurate în cadrul proiectelor.

– orice cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare a proiectului

 

 1. Modalitatea de plată a finanţărilor: plata se va face într-o singură tranşă, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la semnarea contractului de finanțare.

 

 1. Monitorizarea proiectelor

Toate proiectele desfășurate trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele programului de finanțare și al finanțatorilor.

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile care vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare evaluarii progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de către un reprezentant al Fundației Comunitare Prahova.

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă va pregăti un raport narativ și un raport financiar.

Echipa Fundației Comunitare Prahova îți va fi aproape pe toată durata implementării proiectului, cu recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor.

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul Științescu:

Bianca Dăniță – Manager Programe Fundația Comunitară Prahova

Telefon: 0736.351.513        E-mail: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro

www.prahova.stiintescu.ro                 www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Vă mulţumim şi vă dorim succes în elaborarea proiectelor Dumneavoastră!