EDIȚIA II (2019/2020)

PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL EDIȚIEIE A DOUA SUNT:

PROIECTE PRAHOVA (fără Blejoi)

Nume proiect: Magic STEMA

Școala/ ONG: Colegiul Național ”Nichita Stănescu’’ Ploiești

Suma finanțată: 7.200 lei

Echipa: Argeșanu Carmen (coordonator),  Teodorescu Gabriel , Olteanu Silvia, Tocaci Mircea – Desen, Constantin Ana Maria, Constantin Mihaela

Sumar:  Realizarea pe plan vertical a unei grădini pentru anveloparea unei fațade a clădirii școlii. Elevii vor studia eco-sistemul creat, substratul nu va fi din pământ ci din algele din ferma aqua- biomasa. Urmărim aspectul latura educativă și de cercetare privind creșterea controlată a unor tipuri de plante plus infuența asupra unor factori locali de mediu din imediata apropiere a pereților verzi (Green Walls). Schimbăm designul clădirii, educând elevii în spiritul protejării calității mediului, asigurăm un surplus de O2 căutând optimul desing între o armonizare a naturii vii și spațiile urbane. Elevii vor monitoriza parametrii de creștere a plantelor selectate în studiul științific, toate automatizările , necesarul de apă, de lumină, etc, folosind senzori și sonde, totul monitorizat prin platforma Arduino, code fiind scris de cei mici și pasionați de la Magic STEM-CN_NS. Realizarea unui cadran solar pe fața estică a școlii plus a unui cadran fix la sol în curtea interioară, înconjurat de butuci de lemn masiv care reprezinta lunile anului si conversiile de timp astronomic. Elevii vor învăța să stabilească momentul culminației superioare a Soarelui, iar luneta astronomică achiziționată plus filtrele folosite, pentru a vedea și monitoriza traiectul unor planete și constelații observabile pe bolta cerească. Cu ajutorul telescopului/refractometru vor reusi sa vadă și să identifice planete vizibile ale sistemului nostrum solar, precum și nebuloase și obiecte de tip deep sky.  Stația de monitorizare a parametrilor climatogeni va avea acces direct la satelit NOOA 9-18. Vom realiza o antenă proiectată și calculată, code de acces le furnizeaza prof. Teodorescu Gabriel. Proiectarea antenei proprii va aparține elevilor de liceu, astfel vor aplica cunoștiințele teoretice dobândite la Fizică în practică. Aceasta pentru a compara datele obținute de la sol, cu cele date de teledetecția satelitara și benzile NDVI. Cei mici și mari vor învăța să realizeze un raport de cercetare și vor prelucra dpdv statistic datele obținute realizând modelări pe computer. Proiectul va continua sub forma unui cluster de cercetare avansată pentru elevi în parteneriat colegiu/universități.

  

Nume proiect: REALITATE  AUGMENTATĂ  PENTRU  CUNOAȘTEREA  NATURII

Școala/ ONG: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  LAPOȘ

Suma finanțată: 8085 lei

Echipa: Veronica Moraru ( coordontor), Stoica Andreea, Dragu Gheorghe, Stancu Andreea, Paraschiv Florin, Chiva Cătălina , Dragu Carmen, Pop Dorin Alexandru, Vasile Mioara

Sumar:  Prin proiect dorim să dezvoltăm un instrument educațional cu ajutorul căruia să îi apropiem pe elevii Școlii gimnaziale din Lapoș de științele naturii: chimie, fizică, biologie, într-un mod integrat și foarte aplicat. Dorim ca aceștia să-și imbogățească cunoștințele despre  arealul geografic în care trăiesc (faună și floră specifice, plante medicinale/ocrotite, resurse naturale: izvoare apă potabilă/sărată,material de construcție: esențe lemnoase, piatră, lut; factori de risc-poluare, fenomene naturale extreme:inundații, alunecari de teren, etc. în cadrul unor ateliere de informare/documentare, ateliere de  studio a  unor fenomene naturale prin  experimentare (tornada, descarcari electrice, curcubeul, grindină,cristalizarea, filtrarea,  etc) .

Totodată  dorim să realizăm o aplicație mobilă de realitate augmentată pentru telefoanele mobile care operează sub sistemul Android, aferentă unui set de 2 trasee tematice prin natură. Instrumentul educațional implinește în același timp mai multe deziderate: îi obișnuiește pe elevi să utilizeze într-un mod eficient și util tehnologia digitală de care se simt atât de atrași, le explică elevilor noțiuni de chimie-fizică-biologie când parcurg traseul tematic, output-ul proiectului (aplicația mobilă) devine disponibil unui număr mare de tineri din zonă (inclusiv turiști), traseul tematic și aplicația aferentă devine un motiv puternic de a ieși în natură și de a explora cu un ochi de naturalist mediul înconjurător, elevii se obișnuiesc cu ideea de știință cetățenească (citizen science), conform noii orientări a strategiei de cercetare a UE Orizont 2020, elevilor li se dezvoltă competențele digitale ceea ce îi pregătește pentru o lume în care utilizarea dispozitivelor mobile va deveni omniprezentă, le fixează elevilor cunoștințele de științe naturale învățate teoretic la școală, le servește elevilor informații și cunoștințe din domeniul științelor naturale într-o modalitate prietenoasă și interactivă.

 

 

Nume proiect: S+TEAM

Școala/ ONG: Asociaţia Elevilor Club LMV

Suma finanțată: 10.000 lei

Echipa: Alice Georgescu  (coordonator proiect), Loredana Dicu, Cristina Dragomirescu , Andreescu Georgiana, Maria Ungureanu

Sumar:  Scopul principal al proiectului „S+TEAM” este de a dinamiza și a crește calitatea procesului de învățământ prin utilizarea metodelor de învățare moderne adaptate la revoluția digitală, de a dezvolta competențe STEAM și de a extinde sfera cooperărilor prin schimburi de practici și experiențe. Activitățile proiectului sunt oportunități pentru stimularea și motivarea elevilor pentru a inova. Antrenarea lor în aceste procese de învățare va permite  atât dezvoltarea abilitaților de rezolvare a problemelor din lumea reală cât şi dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.

Activitățile proiectului vor stimula şi motiva cadrele didactice în utilizarea noilor tehnologii și în practicarea noilor metode pedagogice; prin diseminarea acestora în rândul inspectorilor și al comunităților profesionale, aşteptăm o  reformare a procesului educaţional la nivel prahovean.Schimbările vizate prin îndeplinirea obiectivelor proiectului vor pregăti mai bine elevii pentru integrarea pe piață muncii secolului 21, foarte orientată către joburi high-tech, și vor crește gradul de implicare a şcolii în rezolvarea problemelor comunității locale.

 

 

Nume proiect: SMART Kids&Teens On The Air

Școala/ ONG: Fundatia Zamolxes

Suma finanțată: 10.000 lei

Echipa: Florin-Cristian Predescu – coordonator de proiect, Florian Bratu, Aura Frîncu

Sumar:  Proiectul “SMART Kids&Teens On The Air” este un proiect din domeniul STEM și care are ca scop dobândirea de competențe în dezvoltarea personală și socială, electronică, radio comunicaţii de amator şi radio orientare de către 20 de elevi din clasele a V-a – a XII-a din școlile și liceele din municipiul Câmpina. Prin acest proiect intenționăm ca să trezim spiritul de inovație în rândul elevilor din clasele a V- a – a- XII-a prin participarea activă la cele 20 de ateliere de lucru (dezvoltare personală și socială, electronică, radio comunicaţii de amator şi radio orientare) planificate pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului. Estimăm că prin atingerea obiectivelor proiectului se vor obține rezultate cantitative și calitative precum dobândirea de competențe în activități de tipul do-it-yourself în electronică, radio comunicaţii de amator şi radio orientare, abilități de comunicare și lucru în echipă, creșterea spiritului creativ și inovativ și dobândirea de competențe în educația peer-to-peer.

În cadrul proiectului vom organiza și o expoziție cu lucrările participanților și un eveniment treasure-hunt pentru a testa cunoștințele dobândite de participanți în timpul atelierelor de lucru. De asemenea vom realiza 5 ateliere de lucru cu plata pentru elevii din scolile si liceele campinene in vederea strangerii de fonduri pentru contributia proprie la acest proiect.

 

 

Nume proiect: CLUBUL DE ȘTIINȚĂ, ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE ,, ROBO S.A.T. NETWORKING,,

Școala/ ONG: Școala Gimnazială Ariceștii- Rahtivani

Suma finanțată: 7.200 lei

Echipa: Graur Marilena (Coordonator proiect), Călinoiu Elena -Sonia , Stoicescu Laura , Sava Carmen

Sumar:        Nevoia inființării CLUBUL DE ȘTIINȚĂ, ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE ,, ROBO S.A.T. NETWORKING a venit din faptul că elevii școlii își doresc să deprindă modalități noi de a aborda problemele teoretice, de a dobândi competențe, de a crea și folosi instrumentele de lucru într-o manieră inovatoare și prin joc.

Proiectul își propune prin activitățile sale să  dezvolte competențe , din domeniul Stințe și Matematică prin atelierele experiențiale de fizică, chimie, biologie, unde vor integra cunoștințele de matematică, precum și prin atelierele de la Muzeul  Județean de Stiințele Naturii. Din domeniul tehnologiei în cadrul atelierelor de robotică și a celor de proiectare și realizare a machetei satului SMART, din domeniul Artei fotografice prin realizarea unei expoziții de fotografie inspirată de activitatea clubului.

Activitățile se bazează pe metode interactive  care sunt orientate către intensificarea interacţiunilor şi interrelaţiilor în cadrul grupului de elevi,  care încurajează schimbul liber de cunoştinţe, de idei, de experienţe, confruntarea de opinii şi argumente, în vederea ajungerii în comun la noi clarificări, la construcţia unor noi cunoştinţe şi soluţii la probleme.

 

 

Nume proiect: RINO – Robotică – Inovare – Noutate

Școala/ ONG: Colegiul Național „Virgil Madgearu” Ploiești

Suma finanțată: 9.300 lei

Echipa: Aurel Graur & Constantinescu Nicoleta (coordonatori proiect), Mioara Stroie , Simona Lupu

Sumar:  Proiectul RINO – Robotică – Inovare – Noutate își propune să continue bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului Robo Antreprenor. Astfel, activitățile derulate de-a lungul a mai mult de doi ani, au permis, în primul rând, dezvoltarea de abilități și competențe ale elevilor în domeniul STEAM pe care, în lipsa acestuia, nu le puteam pune în valoare. Setea de cunoaștere, de lucru aplicat cu roboții, numărul, în permanentă creștere, al elevilor doritori să participe la activități, precum și identificarea, de către înșiși elevii, a limitărilor actuale din activitatea cercului, ne determină că scalăm Robo Antreprenor, astfel încât cât mai mulți elevi să poată să lucreze „Hands-on”, să își manifeste creativitatea și inventivitatea, astfel încât să-și satisfacă setea de cunoaștere, de implicare în activități diferite de cele formale, oferite normal de școală, de a-și manifesta individualitatea, de a primi feed-back despre calitățile lor, despre ideile lor și potențialul lor alt fel decât prin evaluarea formală din timpul cursurilor, și pe baza altor competențe și abilități decât cele solicitate, de obicei, de școală.

RINO este un proiect prin care urmărim să sprijinim elevii să treacă la un alt nivel de pregătire în domeniul STEAM, în general, și în domeniul științelor exacte și al antreprenoriatului, în special.

  

Nume proiect: Un pH echilibrat-Un organism sănătos

Școala/ ONG: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploiești

Suma finanțată: 2.215 lei

Echipa: Văsii Ioana-Ruxandra

Sumar:   Proiectul se adresează elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a și are ca scop echilibrarea pH-ului în organism, lucru esențial pentru menținerea stării de sănătate. Prin activitățile pe care le voi desfășura, elevii vor fi capabili să identifice substanțele acide, neutre și bazice, vor folosi indicatori acido-bazici, vor determina cu ajutorul unui pH-metru profesional ph-ul unor alimente pe care ei le consumă, vom analiza meniurile lor pe o săptămână, își vor testa propriul pH și vor afla care sunt consecințele dezechilibrelor de pH, cum ar fi: tulburări hormonale, afecțiuni cardiovasculare, pierderea sau acumularea excesivă în greutate ( problema actuală a adolescenților), lipsa de energie, dezvoltarea infecțiilor și a tumorilor. Reglararea nivelului de pH îl vom realiza prin exemple de diete echilibrate și vom stababili împreună un plan alimentar pe o săptămână, în urma caruia ne vom retesta nivelul de pH. La finalul proiectului voi aplica un chestionar cu ajutorul căruia sper să aflu care a fost impactul pe care l-a avut acest proiect și eventualele îmbunătățiri pe care le voi putea aduce.

 

PROIECTE BLEJOI