01 - 30 noiembrie 2017
Lansare înscriere proiecte pentru judetul Prahova
Prezentul apel de proiecte se adreseaza judetului Prahova. Fundația Comunitară Prahova oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor.
01 - 30 noiembrie 2017
Consultări cu echipele de proiect
Odată cu lansarea Fondului Ştiinţescu ne dorim să creăm mai mult decât doar un fond de finanţare - vrem să aducem împreună o comunitate de oameni pasionaţi de STEM şi educaţie care să construiască proiecte care să crească următoarele generaţii de inovatori. În perioada dintre lansare și termenul limită pentru depunerea proiectelor echipa Fundaţiei Comunitare Prahova va organiza consultări cu organizațiile, profesorii și echipele care vor să depună aplicații. În acest fel vrem să ajutăm aplicanţii, mai ales pe cei care au mai puţină experienţă cu astfel de programe de finanţare, să propună proiecte cât mai interesante, cât mai inovative şi mai ales fezabile. Vom sta împreună la discuţii, vă vom explica orice nelămurire legată de procesul de aplicare şi vă vom pune în legătură cu oameni resursă şi spaţii unde se pot desfăşura activităţile din cadrul proiectelor. Pe scurt vă vom ajuta să ajungeţi mai repede de la stadiul de idee la un proiect educaţional care să facă copiii sau tinerii să iubească mai mult ştiinţele. Consultările au loc marţea şi joia, între orele 14.00 - 16.00.
30 noiembrie 2017
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
Completeaza pana pe 30 noiembrie formularul de aplicatie si bugetul.
01 - 10 decembrie 2017
Selecția proiectelor
Selecția proiectelor primite se realizează în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Prahova va verifica formularele primite și va urmări dacă următoarele criteriile de eligibilitate au fost respectate. Cele care trec de această etapă vor intra în a doua fază de selecție, care va fi realizată de un juriu independent, format din cinci persoane.
11 - 17 decembrie 2017
Semnarea contractelor de finanțare
Pentru proiectele finanțate se va încheia un contract care va include activitățile și rezultatele propuse de proiect, data de începere și de încheiere a acestor activități, suma cu care se va finanța proiectul, alte informații relevante.
ianuarie 2018
Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate
decembrie 2017 - martie 2018
Implementarea proiectelor
10 aprilie 2018
Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor
La sfarsitul perioadei de implementare a proiectelor, echipele de proiect trebuie sa depuna un raport narativ si unul financiar.

GHID DE FINANȚARE pentru județul Prahova
Fondul Științescu
Ediția I 2017

 

1.Ce este Fondul Știintescu?

Știintescu este un fond de finanțare a proiectelor educaționale prin care ne dorim să stârnim pasiunea copiilor pentru științe, technologie, inginerie și matematică. Educația de tip STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) reprezintă o abordare interdisciplinară, ce pune accent pe tehnologie și inovare.
De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc. Credem că apropierea deliberată și “senină” a elevilor către aceste domenii, apropiere pe care vrem să o facilitam prin acest program, este un prim pas spre un viitor în care vrem să privim cu încredere.

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Brașov, Bacău, Țara Făgărașului, Oradea, Mureș, Odorheiu Secuiesc și Galați, prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

Programul este implementat în județul Prahova de Fundația Comunitară Prahova, în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Federația Fundațiilor Comunitare din România, cu sustinerea Bocris și Artsani. 

Prezentul apel de proiecte se adreseaza judetului Prahova.

Căutăm proiecte creative, inovatoare și care să facă pasiunea voastră pentru materiile STEM “contagioasă” pentru elevi. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu interes științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

2. Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Prahova oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor.
Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii, etc.)
Valoarea totală a fondurilor acordate prin program pentru proiecte desfășurate în jude’ul Prahova este de 63.500 lei.
Fiecare proiect finanțat poate beneficia de o finațare între 2.000 și 12.000 lei.
Mentionam ca asteptarile in legatura cu numarul de beneficiari, impactul si sustenabilitatea proiectului vor fi direct proportionale cu suma solicitata per proiect.

3. Ce ne dorim prin acest fond?
Vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.
Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarei generaţii de inovatori. Prahova poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.
Prin Stiintescu finanțăm proiecte de valoare mică și medie, care fac știința atractivă pentru elevi în clasele V – XII.
Exemple de proiecte:
• Aplicații practice și experimente de științe.
• Proiecte care utilizeaza materiale didactice și metode educaţionale inovatoare.
• Proiecte educaționale de tip „peer learning” (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi).
• Proiecte ce include evenimente care promovează educația pentru domeniile STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), precum: sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi.
• Proiecte educaționale care includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D, etc..
• Activitati în colaborare elevi– studenți pe domeniile STEM
• Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEM
• Proiecte ce include vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare.

Proiectele finanțate vor avea în vedere creșterea atractivității educației STEM. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au impact și utilitate socială, caracter aplicat, interdisciplinar, proiecte care demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, care pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe, și care au o strategie foarte bună de comunicare și diseminare (prin materiale video online, social media).
Științescu așteaptă orice idee de proiect, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Prahova către domeniile educației STEM.

4. Cui ne adresam?
Științescu așteaptă proiecte care să-i implice activ pe copii si tineri (clasele V – XII) în activități care să le trezească interesul pentru științe.
Activitățile se vor desfășura în perioada decembrie  2017 și martie 2018, în județul Prahova.

La Fondul Știintescu pot aplica:
 Organizații non-guvernamentale (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii),
 Unitățile de învatamant,
 Grupuri de inițiativă: profesor, elev, licean, student, masterand, doctorand, muzeograf, bibliotecar, cercetător, inventator, angajat într-o companie, free-lancer, sau pur și simplu părinte cu o idee de cum poți face ca pasiunea ta pentru științe să fie transmisă mai departe elevilor.

La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Ploiești, prin diseminarea rezultatelor și promovarea avantajelor educației STEM, în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.

5. Calendarul fondului
Perioada scriere aplicatii (+ consultanta FCPH) 01 – 30 noiembrie 2017
Termen limita trimitere aplicatii – 30 noiembrie 2017
Jurizare proiecte scrise 01 – 10 decembrie  2017
Termen limita raspuns castigatori 11 decembrie  2017
Perioada contractare si transfer fonduri 11 – 17 decembrie 2017
Desfasurare activitati, vizite de monitorizare, galeria proiectelor Științescu: decembrie  2017 – martie 2018
Raportare finală către Fundația Comunitară Prahova: 10 aprilie 2018

6. Cum aplici?
Completezi online formularul de inscriere si incarci pe site-ul nostru formularul de buget (de descarcat de aici)
Toate documentele completate vor fi trimise până la data de 30 noiembrie  2017.
O echipa de proiect poate depune maxim 1 proiect.
Nota bene! În termen de maximum 48 de ore va fi trimis un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul în care nu vei primi acest e-mail, te rugăm să ne contactezi la telefon 0736.35.15.13 (Bianca Dăniță), pentru a verifica ce s-a întâmplat.

7. Evaluarea proiectelor și criterii de eligibilitate
Selecția proiectelor primite se realizează în două etape.

În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Prahova va verifica formularele primite și va urmări dacă următoarele criterii au fost respectate:
Criterii de eligibilitate:
• proiectul a fost trimis până la termenul limită stabilit, folosind formularele disponibile pe site-ul programului – www.prahova.stiintescu.ro;
• activitățile propuse sunt relevante pentru obiectivele lui Științescu;
• adresează o nevoie reală, clar formulată;
• suma solicitată se încadrează în limitele maxime precizate în Ghidul lui Științescu;
• durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada indicată de Științescu.

Nu sunt eligibile pentru finanțare:
● Proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program
● Proiectele care nu includ toate informațiile solicitate in prezentul ghid, formularul de aplicatie și buget.
● Nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceleași activități.

Proiectele care au îndeplinit criteriile de mai sus vor intra în a doua etapă de selecție, care va fi realizată de un juriu independent, format din:

  • Magda Georgescu, profesor
  • Daniela Burlacu, profesor
  • Traian Zvirid, antrepenor
  • Madalina Tuinete, profesor

Cea de-a doua etapă de selecție va consta în evaluarea de către juriu a aplicațiilor scrise

Comitetul de selecție (juriul) poate să solicite documente suplimentare care să justifice eligibilitatea aplicanților si/sau a proiectelor acestora.

Pentru proiectele finanțate se va încheia un contract care va include activitățile și rezultatele propuse de proiect, data de începere și de încheiere a acestor activități, suma cu care se va finanța proiectul, alte informații relevante.

 

8. Costuri eligibile si neeligibile

Costuri eligibile:

– Consumabile pentru echipamente: hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.
– Tipărire, multiplicare și distribuire de materiale educaționale;
– Producție de materiale didactice (include și materiale online, dezvoltare software, animații și materiale video);
– Achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente și materiale didactice;
– Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;
– Cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului.
– Cheltuieli de transport/combustibil, masă.
– Cheltuieli legate de evenimente
– Cheltuieli de comunicare și promovare, ex.: design-ul și multiplicarea materialelor tipărite, dezvoltare și actualizare site, blog etc.

Nota bene: Cheltuielile pentru achiziția de echipamente şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

Costuri neeligibile:

– orice cheltuieli a caror necesitate nu este reflectată direct de activităţile desfaşurate în cadrul proiectelor.
– orice cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare a proiectului

 

9. Modalitatea de plată a finanţărilor: Plata se va face într-o singură tranşă, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în cel mult 20 zile de la semnarea contractului de finanțare.

 

10. Monitorizarea proiectelor
Toate proiectele desfășurate trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele programului de finanțare și al finanțatorilor.

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile care vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare evaluarii progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de către un reprezentant al Fundației Comunitare Prahova.

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă va pregăti un raport narativ și un raport financiar.

Echipa Fundației Comunitare Prahova îți va fi aproape pe toată durata implementării proiectului, cu recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor.

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul Științescu:

Bianca Dăniță,
Manager Programe Fundația Comunitară Prahova
Telefon: 0736.351.513

E-mail: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro
www.prahova.stiintescu.ro
www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Aplicațiile pentru Fondul Științescu Prahova, ediția I s-au încheiat.

Mulțumim tuturor aplicanților și câștigătorilor.